Design Visting Card for Company

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: ₹1000
 • Các bài thi đã nhận: 604

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a talented designer who can create a bold and vibrant visiting card for my company. I have a general idea of the colors and elements I want to include, but I am open to suggestions and the designer's creativity. The visiting card should include contact information, company details, services and a tagline.

Ideal Skills and Experience:
- Experience in graphic design and creating visiting cards
- Proficiency in using design software such as Adobe Illustrator or Photoshop
- Ability to create bold and vibrant designs that stand out
- Attention to detail in incorporating all necessary information on the card
- Ability to understand and incorporate the client's preferences and ideas

COMPANY NAME : BINATE IT SERVICES PRIVATE LIMITED
Website : https://www.binateit.com

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!