Design Webpage

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $140
 • Các bài thi đã nhận: 5

Tóm tắt cuộc thi

Our current site is here: [url removed, login to view]

I want to redesign sections #1 and #2.

I would like to reuse the existing text, but have a stronger, more powerful graphic impact in the first section.

- possibly include the registration form in the page
- possibly have a moving carousel of headshots/ people across the page, to show the workers on the platform.
- possibly have a moving carousel of jobs/ tasks that are listed on our site.
- possibly include our animated gif (see attachment.)
- possibly include the number of users on our platform (15,632,234)
- possibly include number of project on our platform (5,232,553)

Some example carousels here:
[url removed, login to view]
and
[url removed, login to view]
and
[url removed, login to view]

The attachment has a few more details.

Các kĩ năng được đề xuất

Bảng thông tin công khai

 • stniavla
  stniavla
  • cách đây 4 năm

  Please wait for my entry. I will upload it tomorrow.

  • cách đây 4 năm
 • encapsul
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  Some example carousels here:
  http://codecanyon.net/item/photostore-minimal-carousel/full_screen_preview/241849

  and

  http://www.starplugins.com/killercarousel

  and

  http://codecanyon.net/item/boutique-carousel/full_screen_preview/113093

  • cách đây 4 năm
 • encapsul
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  The section to be redesigned is the top 1024x768.

  • cách đây 4 năm
 • MagicalDesigner
  MagicalDesigner
  • cách đây 4 năm

  Sir please seal contest, thanks sir

  • cách đây 4 năm
 • encapsul
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  As a reminder, I am looking for a dramatically new design for Section #1 and Section #2 only. (the top sections)

  • cách đây 4 năm
 • encapsul
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  This is design only. thank you.

  • cách đây 4 năm
 • Jun01
  Jun01
  • cách đây 4 năm

  Please seal contest, thanks :)

  • cách đây 4 năm
 • stniavla
  stniavla
  • cách đây 4 năm

  Is this design only (PSD)?

  • cách đây 4 năm
 • yogeshsharma89
  yogeshsharma89
  • cách đây 4 năm

  Can we submit html css design ?

  • cách đây 4 năm
 • yogeshsharma89
  yogeshsharma89
  • cách đây 4 năm

  Can we submit html css design ?

  • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!