Design website mockup for an insurance broking company

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $300
 • Các bài thi đã nhận: 20

Tóm tắt cuộc thi

This website is for an insurance broking company. It has the fowllowing three main functions:
1. Provide insurance information if cleints don't know insurance.
2. Help clients to calculate the sum insured if they don't know what should be coverd and how much should be covered.
3. Compare the premiums from different insurance companies. If client is happy about one policy, he/she can go ahead to apply for that policy in the website.

The requirements for this website are:
1. It must be creative, unique and professional. Please don't simply put a picture on the home page, it is too normal. What we want is creative one.
2. Besides the header and footer, the homepage will show one video and 3 main functions to client. The three main functions are Insurance knowledge, Calculate sum insured, Compare premiums. The video is 3 minutes to introduce the functions of this website. So please think about how to organise the three functions and the video.
3. Please also design two inside pages.
4. Please don't make the home page too big (long). We don't want clients to scroll down to see information in the home page. The client should see the whole home page in one page.

The company logo is attached. The color of the logo can be changed according to the homepage.

Thank you.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 3 năm

  PLEASE RATE SR #21 ....

  • cách đây 3 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 3 năm

  PLEASE RATE SR #21

  • cách đây 3 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 3 năm

  hope you like it, PLEASE CHECK #21

  • cách đây 3 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 3 năm

  hope you like it, PLEASE CHECK #21

  • cách đây 3 năm
 • DynamoDeSiGn888
  DynamoDeSiGn888
  • cách đây 3 năm

  #guaranteed

  • cách đây 3 năm
  1. wangwen
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thanks.

   • cách đây 3 năm
  2. JDLA
   JDLA
   • cách đây 3 năm

   hope you like it, PLEASE CHECK #21

   • cách đây 3 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 3 năm

  hope you like it, PLEASE CHECK #21

  • cách đây 3 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 3 năm

  Elegant and corporate design based on the logo colors.. PLEASE CHECK #21 , I hope you like it

  • cách đây 3 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 3 năm

  wait please, Thank you...

  • cách đây 3 năm
  1. JDLA
   JDLA
   • cách đây 3 năm

   upload on moment!

   • cách đây 3 năm
  2. JDLA
   JDLA
   • cách đây 3 năm

   PLEASE CHECK #21

   • cách đây 3 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 3 năm

  Elegant and corporate design based on the logo colors.. PLEASE CHECK #21

  • cách đây 3 năm
 • joshuacorby2014
  joshuacorby2014
  • cách đây 3 năm

  Please check out #19

  • cách đây 3 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 3 năm

  wait please, Thank you...

  • cách đây 3 năm
 • gravitygraphics7
  gravitygraphics7
  • cách đây 3 năm

  please seal. Thank you...

  • cách đây 3 năm
 • manojkaninwal
  manojkaninwal
  • cách đây 3 năm

  Please give me a website link, Website is relate to your web portal. It must be an idea for my work and your best gain.

  • cách đây 3 năm
  1. manojkaninwal
   manojkaninwal
   • cách đây 3 năm

   I mean which you like most

   • cách đây 3 năm
  2. wangwen
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   I want to see your creative design. Don't want to set a modle for you.

   • cách đây 3 năm
 • WeakyRock
  WeakyRock
  • cách đây 3 năm

  #guaranteed and #sealed for work hard.

  • cách đây 3 năm
  1. wangwen
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thank you.

   • cách đây 3 năm
 • sharmavn889
  sharmavn889
  • cách đây 3 năm

  can we do the design in html css?

  • cách đây 3 năm
  1. wangwen
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   The website will based on Wordpress. Thanks.

   • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!