designing a poster

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 199

Tóm tắt cuộc thi

Project Title: Designing a Poster for Job Finding Event

Purpose of the Poster: Advertisement

Theme or Concept: No, but I have some ideas. Please send me your samples for inspiration.
the size of the poster is 42 X 24 inches
Number of Posters Needed: 1

Skills and Experience:
- Graphic design experience
- Proficiency in creating eye-catching and compelling visuals
- Ability to incorporate text and images effectively
- Understanding of the target audience and the purpose of the poster
- Creativity and the ability to develop unique concepts and designs
- Strong communication skills to collaborate with the client and incorporate their ideas

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!