parvez2133 Avatar

Các bài tham dự của parvez2133

Cho cuộc thi 2 Designs for Clothing Box

 1. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi 2 Designs for Clothing Box
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi 2 Designs for Clothing Box
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi 2 Designs for Clothing Box
  Bị từ chối
  0 Thích