desing our app mockups

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: €220
 • Các bài thi đã nhận: 14
 • Người thắng cuộc: JDLA

Tóm tắt cuộc thi

We are developing an app aimed to provide a list of places.
The app is basically composed by 3 main screens:
- the map
- the "control panel"
- the place details

we provide main guidelines for the project here
[url removed, login to view]

the app workflow is this:
the user open the app and the screen showing the map is displayed, on the map there is the list of all places. On the bottom there is the control panel (closed) that once opened provides all the needed options: filters for place types, login options and all the stuff described in the provided link.

clicking on a place a popup appears, the popup's content is explained in the provided link.

clicking on the popup, the place's details are shown, with the informations described in the provided link

for further informations don't hesitate to write on the project's public board. Attached you will find the images used for the provided doc

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“Professional graphic designer. Good job. ”

Hình ảnh hồ sơ climalia, Italy.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  When the winner is chosen? sr?

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  When the winner is chosen?

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  When the winner is chosen?

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  when you elected Winner?

  • cách đây 2 năm
  1. tamildio
   tamildio
   • cách đây 2 năm

   have he confirmed the winner ?

   • cách đây 2 năm
 • climalia
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  Hi, splash screen is needed. As we have not decided the name of the app, we would like to have a nice splash screen with enough space for the logo of the app, name and some space for adding partenrs logos (no more than 3).

  • cách đây 2 năm
  1. JDLA
   JDLA
   • cách đây 2 năm

   Please check #14..

   • cách đây 2 năm
  2. JDLA
   JDLA
   • cách đây 2 năm

   when you elected Winner?

   • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  based on your specifications, With modern design. app invented name.. Please RATE #15

  • cách đây 2 năm
 • kadyanasantos
  kadyanasantos
  • cách đây 2 năm

  Please, check #16

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  based on your specifications, With modern design. app invented name.. Please RATE #15

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  Please RATE #15

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  Please este #14

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  Please check #14..

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  Please check #13..

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  Please wait, I'll upload a large design!

  • cách đây 2 năm
 • JDLA
  JDLA
  • cách đây 2 năm

  Please check #12

  • cách đây 2 năm
 • tamildio
  tamildio
  • cách đây 2 năm

  chk my entries #9 #10 #11

  • cách đây 2 năm
 • tamildio
  tamildio
  • cách đây 2 năm

  Bars, Fountain, Park, Museum - will more filter come in future ?

  • cách đây 2 năm
 • shiladutta
  shiladutta
  • cách đây 2 năm

  Please check my PM

  • cách đây 2 năm
 • shiladutta
  shiladutta
  • cách đây 2 năm

  Any Name of the APP? Do you need a splash screen too?

  • cách đây 2 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!