Develop a small windows utility that works with an Access file

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $89
 • Các bài thi đã nhận: 2
 • Người chiến thắng: Dot Net Desktop Solutions

Tóm tắt cuộc thi

Hello,

I need to develop a little utility, that runs under Windows 7, that takes an Access file (.mdb) and from that Access file it takes information from 3 different fields and with that info it finds, copies and rename the files from the old folder to a new folder.

The fields are called "Name", "Filename" and "ScrnshotFilename".

With the records from the field named "Filename" it finds the files and copy them to a new folder. With the records from the field "Name" it renames those file names in the new folder. And with the field "ScrnshotFilename", it just finds another set of files and copy them to a new folder and taking again the records from the field "Name" it renames those file names in the new folder.

The field "Filename" and "ScrnshotFilename" could contain a relative path, like "123\[login to view URL]" or "A\[login to view URL]"

The extension have to be the same as the original file, the utility should able to work with differents DB with the same structure.

The source code is required if you are awarded.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“A pleasure work with him, very good communication, did the work fine at first time, very fast too. I definitely work with him again!”

Hình ảnh hồ sơ mmillan, Argentina.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!