1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi 5 drawings for a strip depicting the washing of hands for children
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi 5 drawings for a strip depicting the washing of hands for children
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi 5 drawings for a strip depicting the washing of hands for children
  0 Thích