Bảng thông báo công khai

 • manaroady
  manaroady
  • cách đây 5 tháng

  Thanks your appreciation means alot.will try to make it better.

  • cách đây 5 tháng
 • ojdrl1911
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  Thanks Manaroady, great work but in my opinion to to dark…

  • cách đây 5 tháng