rafamir70 Avatar

Các bài tham dự của rafamir70

Cho cuộc thi eBook Cover for Kindle Serials

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi eBook Cover for Kindle Serials
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi eBook Cover for Kindle Serials
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi eBook Cover for Kindle Serials
  1 Thích