EDIT VERY SIMPLE CODE (DEEPLINK/OPEN APP ON PHONE)

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 14

Tóm tắt cuộc thi

Please look at the following code, if you are on laptop it works as it should directing you to the "Please subscribe)
But if you are on smartphone, it doesn't work- Please get back to me if you think you can help :)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title></title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {

var desktopFallback = "https://bit.ly/IPFIXYT",
mobileFallback = "https://www.youtube.com/channel/UC91cTahWYcGDZVvAJYNZFqg?sub_confirmation=1",
app = "vnd.youtube://https://www.youtube.com/channel/UC91cTahWYcGDZVvAJYNZFqg?sub_confirmation=1";

if( /Android|iPhone|iPad|iPod/i.test(navigator.userAgent) ) {
window.location = app;
window.setTimeout(function() {
window.location = mobileFallback;
}, 25);
} else {
window.location = desktopFallback;
}

function killPopup() {
window.removeEventListener('pagehide', killPopup);
}

window.addEventListener('pagehide', killPopup);

};
</script>
</body>
</html>
<!-- /wp:html -->

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • prantogpi
  prantogpi
  • cách đây 4 tháng

  Hello, please check entry #10

  • cách đây 4 tháng
 • rishabhkanhaiya8
  rishabhkanhaiya8
  • cách đây 4 tháng

  hi sir please check #8 , #9 .

  • cách đây 4 tháng
 • daniilkurka
  daniilkurka
  • cách đây 4 tháng

  Hi dear. Please check #4 Danyil K.

  • cách đây 4 tháng
 • wedecoder
  wedecoder
  • cách đây 4 tháng

  Hello, I have the solution to your problem. Direct message me, I will show you how to fix it.

  • cách đây 4 tháng

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!