Editable Email Signature - 24/09/2023 19:15 EDT

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 229
 • Người chiến thắng: firozbogra212125

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a freelancer who can create an editable email signature for my Gmail account/Mac Mail.

Requirements:
- We will require space for staff names
- The email signature should include specific elements and information that I will provide.
- I have specific colors and branding guidelines that need to be followed. (See attached logo)
- The design should be professional and visually appealing.
- Phone Number 07 5474 0993
- Email admin@gealysrefrigeration.com
- Website www.gealysrefrigeration.com.au & www.gealyselectrical.com.au
- Licences QBCC 1287596, Arctick AU36782 & Electrical 86746
- ABN 14 825 962 218

Ideal Skills and Experience:
- Experience in creating email signatures for Gmail.
- Proficiency in graphic design software such as Photoshop or Illustrator.
- Knowledge of HTML and CSS to create a functional and editable signature.
- Attention to detail and ability to follow branding guidelines.

If you have the skills and experience to create a customizable email signature that meets my specific requirements and follows my branding guidelines, please submit your proposal. Thank you!

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!