1. Á quân
    số bài thi 80
    Bị từ chối
  2. Á quân
    số bài thi 71
    Bị từ chối