Enhance Font Boldness for Logo Remake

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $125
 • Các bài thi đã nhận: 371
 • Người chiến thắng: noyonfire

Tóm tắt cuộc thi

I'm seeking a talented graphic designer to help enhance the font of my existing logo. The modified logo should maintain a similar style to the current one, but with a moderately thicker font, offering greater visibility and impact.

The primary intention of this logo redesign is to utilize it as a marketing tool, so an impactful, eye-catching design is crucial.

Ideal Skills and Experience:

- Experience in logo design and font enhancement
- Strong knowledge and understanding of typography
- Adept at maintaining design consistency
- Understanding of marketing and branding principles.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!