ESP32 enviar datos a un servidor

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 10

Tóm tắt cuộc thi

Usando la placa de desarrollo ESP32-S2-DevKitC-1 (la que trae el led rgb), conectar a internet en modo station y hacer peticiones a un servidor de prueba (puede ser de esos gratuitos o instalarlo en el propio PC) para transmitir un dato a la internet (puede ser una cadena de caracteres). Hay que considerar que el led RGB debe usarse para indicar cuando se envía un mensaje (que use algunos colores). Idealmente debe realizarse en la plataforma PlatformIO con la herramienta ESP-IDF (NO ARDUINO). Para la placa ESP32-S2-DevKitC-1 (no me sirve otra).

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!