EXTERIOR ELEVATION

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: ₹500
 • Các bài thi đã nhận: 2
 • Người chiến thắng: Rahabu

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a skilled designer to create an exterior elevation design for a COMMERCIAL building.

Preferred Style:
- The design should have a modern aesthetic, incorporating sleek lines and minimalist features.

Building Materials:
- While the client did not specify any specific building materials, the designer should have knowledge and experience working with various materials commonly used in commercial construction, such as concrete and brick.

Skills and Experience:
- The ideal candidate should have a strong portfolio showcasing their expertise in creating modern exterior elevation designs for commercial buildings.
- Experience working with a variety of building materials commonly used in commercial construction is preferred.
- Attention to detail and the ability to create visually appealing and functional designs are essential.

Deadline and Budget:
- The deadline for this project will be discussed with the selected candidate.
- The client has a budget range in mind which will also be discussed during the selection process.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“thanks for the design”

Hình ảnh hồ sơ ansh465, India.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Rahabu
  Rahabu
  • cách đây 2 tháng

  Please check 27

  • cách đây 2 tháng
 • Rahabu
  Rahabu
  • cách đây 2 tháng

  Please reply what is the correction of 17,20,21?

  • cách đây 2 tháng
 • Rahabu
  Rahabu
  • cách đây 2 tháng

  Kindly check 17,19,20,21

  • cách đây 2 tháng
 • abdullahhayani8
  abdullahhayani8
  • cách đây 2 tháng

  please check#18

  • cách đây 2 tháng
 • hadisehsafari
  hadisehsafari
  • cách đây 2 tháng

  #increaseprize #increaseprize #increaseprize

  • cách đây 2 tháng
 • satriaadiputra10
  satriaadiputra10
  • cách đây 2 tháng

  #increaseprize

  • cách đây 2 tháng
 • Rudolph07
  Rudolph07
  • cách đây 2 tháng

  6 usd ? O= #increaseprize #increaseprize

  • cách đây 2 tháng
 • balzajg99
  balzajg99
  • cách đây 2 tháng

  #increaseprize

  • cách đây 2 tháng
 • NorthernSenpai
  NorthernSenpai
  • cách đây 2 tháng

  #increaseprize

  • cách đây 2 tháng
 • TaimurIslam006
  TaimurIslam006
  • cách đây 2 tháng

  #increaseprize

  • cách đây 2 tháng
 • ArcenioWassote
  ArcenioWassote
  • cách đây 2 tháng

  #increaseprize

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!