1. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi 7 extremely creative Logos to be designed for our "Company Guarantees"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi 7 extremely creative Logos to be designed for our "Company Guarantees"
  Bị từ chối
  0 Thích