Find influencers on Instagram in the Study, Yoga and Coding domain & put them in an Excel

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €30
 • Các bài thi đã nhận: 2
 • Người chiến thắng: emangamea

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a freelancer who can help me find influencers on Instagram in the Studygram, Yoga, and Coding domains and organize their information in an Excel file. The person with the most high quality entries (200+) wins!

Criteria for selecting influencers:
- Number of followers: I am looking for influencers with 30k+ fans
- Location of fans: Followers should be in the US, Canada or Europe and not in Asian countries
- Engagement rate: I want influencers with a high engagement rate
- Quality of content: Influencers should have high-quality content related to the domains

Skills and experience:
- Proficiency in Instagram and social media research
- Strong knowledge of the Study, Yoga, and Coding domains
- Ability to identify influencers based on specific criteria

Structure of Excel file:

Link - Instagram name - First name - Follower on IG - Email - Industry/Topic (Study, Yoga or Coding)

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great! Satisfactory delivery on time!”

Hình ảnh hồ sơ StreamingVent, Germany.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!