Fireball Christmas Holiday Clinic Flyer

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $75
 • Các bài thi đã nhận: 56
 • Người chiến thắng: ericzgalang

Tóm tắt cuộc thi

We are looking for a double-sided (PDF) flyer design we will be printing to advertise our Christmas and January Tennis Holiday Clinics.

On the flyer design we need:

Front:
One of the included Kid's photos
CHRISTMAS HOLIDAY CLINICS!
KEEP ACTIVE AND HAVE FUN OVER THE HOLIDAYS!

DATES:
15-17th, 20-23RD DECEMBER 2021.

VENUES:
GREYTHORN PARK TENNIS CLUB
YALLAMBIE TENNIS CLUB

TIMES:
9:30AM-12:30PM

COST:
$55 PER CLINIC.

Official Schedule:
Introduction – (9:30 till 9:45)
Warm Up/Games – (9:45 till 10:00)
Tennis Activities – (10:00 till 11:00)
Snack/Lunch – (11:00 till 11:30)
Tennis Activities – (11:30 till 12:30)

ENROLL HERE: (ATTACHED QR CODE)

memberservices@ fireballtennis.com.au (DON'T LEAVE THE SPACE HERE)
0422 270 224
Fireball Tennis Logo
fireballtennis.com.au

Back:
One of the included photo of the kids.

AUSTRALIAN OPEN HOLIDAY CLINICS!
KEEP ACTIVE AND HAVE FUN OVER THE HOLIDAYS!

DATES:
19TH-21ST JANUARY 2022
24TH, 25TH, 27TH, 28TH JANUARY

VENUE:
YALLAMBIE TENNIS CLUB

TIMES:
9:30AM-12:30PM

COST:
$55 PER CLINIC.

Official Schedule:
Introduction – (9:30 till 9:45)
Warm Up/Games – (9:45 till 10:00)
Tennis Activities – (10:00 till 11:00)
Snack/Lunch – (11:00 till 11:30)
Tennis Activities – (11:30 till 12:30)

ENROLL HERE: (ATTACHED QR CODE)

memberservices@ fireballtennis.com.au (DON'T LEAVE THE SPACE HERE)
0422 270 224
Fireball Tennis Logo
fireballtennis.com.au

Attached is a couple of samples for designs we've used previously, as well as images you can use in the design.

We've also attached our Marketing Strategy for colour and font guidelines, which you must follow. The design must also be print-ready with crop marks and bleeds.

The flyer is targeted at kids and parents so it is crucial it be colourful, eye-grabbing, and easy to read.

19TH, 20, 21 JANUARY
24, 25, 27, 28 JANUARY

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!