Fireball T-Shirt Logo Designs

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 121
 • Người chiến thắng: talijagat

Tóm tắt cuộc thi

We are looking for 3 logo designs, similar to the one attached named "Fireball Tennis Logo". The three logos we want are:

1. Super 8s Logo:
Text we want is "Super 8's Player"
Text font must be following our "marketing strategy guidelines" (attached). Text must be Orange in colour (also following our guidelines).

2. Super 10's Logo:
Text we want is "Super 10's Player"
Text font must be following our "marketing strategy guidelines" (attached). Text must be Green in colour (also following our guidelines).

3. High Performance Squad Logo:
Text we want is "High Performance Squad Player"
Text font must be following our "marketing strategy guidelines" (attached). Text must be White in colour (also following our guidelines).

The logo needs to have a transparent background for printing purposes. Feel free to ask any questions or look at examples of previous designs (attached) we've had to see the style we typically go for.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great designs and quick changes. Thanks!”

Hình ảnh hồ sơ garethconstance, Australia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!