Fix paypal for non supported currency

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €20
 • Các bài thi đã nhận: 1
 • Người chiến thắng: shahmit27

Tóm tắt cuộc thi

Hi,

I've just installed PS 1.5.6 and activated and configured Paypall 3.6.1. I've been using non-supported currencies which is PESO CHILENO (Chile currency), ISO Code: CLP

After shopping and checking out, Paypall returned an error as following:

Please try to contact the merchant:
PayPal response:
TIMESTAMP -> 2013-11-16T15:39:24Z
L_ERRORCODE0 -> 10605
L_SHORTMESSAGE0 -> Transaction refused because of an invalid argument. See additional error messages for details.
L_LONGMESSAGE0 -> Currency is not supported
L_SEVERITYCODE0 -> Error

I would need budget to solve this. Other prestashop work will be provide.

Best regards.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!