Front Cover For E book

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $60
 • Các bài thi đã nhận: 44
 • Người chiến thắng: TDuongVn

Tóm tắt cuộc thi

Hello Designers!
We need a new cover for our E book called "Fermentation Recipes"
E book will be available on Amazon Kindle so we need only front cover.
Please make sure that images you use are free from any copyrights.
Please use title "Fermentation Recipes"
Subtitle "100 Fermentation Recipes You Can Easily Make at Home"
please check attached file for example cover

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!