full branding, logo and theme

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $65
 • Các bài thi đã nhận: 471
 • Người chiến thắng: ahfoysalmaun

Tóm tắt cuộc thi

what is needed is a full branding < including logo, theme, color palate, printables, slogans, bags, and signage. ...etc
the brand is an Outlet shop, for supplements and health products, for Middle and lower-income personnel.

the suggested Name is: Health Outlet
suggested Slogan: Best Price ,,, Best Practice

the brand must be simple, flexible, and preferably monochrome with a touch of colors, The icons are important to have in the background, but the logo can be words.

Note: do not submit logos straight from a logo-generating website.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!