get string between two string

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 18

Tóm tắt cuộc thi

hi i have txt file in unicode format and i wanna to get all string between > and " and post it on listbox
i try to use regex and her the attached txt file i wanna vb.net code and what i wanna is just the out put to be all the word between > and "
and her example of my code
'href="[url removed, login to view]" class="_8o _8t lfloat">
'On Error Resume Next
[url removed, login to view]()
Dim rurl As New Regex("href=""[url removed, login to view]"" class=""_8o _8t lfloat"">")
'/ajax/hovercard/[url removed, login to view]">
'Dim rname As New Regex(">.*")
Dim rname As String = "(?>).*?(?)"
Dim matches As MatchCollection = [url removed, login to view](sourcecode1, rname)
For Each itemcode As Match In matches
[url removed, login to view]([url removed, login to view])
Next
'Dim match As Match = [url removed, login to view](sourcecode1, rname)
'Do While [url removed, login to view]
' ' [url removed, login to view]("'{0}' found in the source code at position {1}.", _
' ' [url removed, login to view], [url removed, login to view])
' [url removed, login to view]([url removed, login to view])
' match = [url removed, login to view]()
'Loop

i onl offer 10 dollar

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • sultancontest
  sultancontest
  • cách đây 4 năm

  Freelancers have good news!!!!! www.SultanContest.com is a New Graphics Designing Contest Freelancing website, you can join free and get join all the contest and also you can post contest. If you are a good graphics designer, you can earn thousand of money... That is a great opportunity for freelancer and buyer..

  • cách đây 4 năm
 • janporhincak
  janporhincak
  • cách đây 4 năm

  And in how language you want to have this script? C/C++, Python, Basic?..

  • cách đây 4 năm
 • janporhincak
  janporhincak
  • cách đây 4 năm

  So, if I understand you want from source HTML code remove all values of options, which are in ' "some value" ' form, and write just clear HTML skeleton..

  • cách đây 4 năm
 • amongdota
  amongdota
  • cách đây 4 năm

  #1

  • cách đây 4 năm
 • amongdota
  amongdota
  • cách đây 4 năm

  what do you mean? do you create a contest or project?

  • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!