get string between two string

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 18

Tóm tắt cuộc thi

hi i have txt file in unicode format and i wanna to get all string between > and " and post it on listbox
i try to use regex and her the attached txt file i wanna [url removed, login to view] code and what i wanna is just the out put to be all the word between > and "
and her example of my code
'href="[url removed, login to view]" class="_8o _8t lfloat">
'On Error Resume Next
[url removed, login to view]()
Dim rurl As New Regex("href=""[url removed, login to view]"" class=""_8o _8t lfloat"">")
'/ajax/hovercard/[url removed, login to view]">
'Dim rname As New Regex(">.*")
Dim rname As String = "(?>).*?(?)"
Dim matches As MatchCollection = [url removed, login to view](sourcecode1, rname)
For Each itemcode As Match In matches
[url removed, login to view]([url removed, login to view])
Next
'Dim match As Match = [url removed, login to view](sourcecode1, rname)
'Do While [url removed, login to view]
' ' [url removed, login to view]("'{0}' found in the source code at position {1}.", _
' ' [url removed, login to view], [url removed, login to view])
' [url removed, login to view]([url removed, login to view])
' match = [url removed, login to view]()
'Loop

i onl offer 10 dollar

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • sultancontest
  sultancontest
  • cách đây 4 năm

  Freelancers have good news!!!!! www.SultanContest.com is a New Graphics Designing Contest Freelancing website, you can join free and get join all the contest and also you can post contest. If you are a good graphics designer, you can earn thousand of money... That is a great opportunity for freelancer and buyer..

  • cách đây 4 năm
 • janporhincak
  janporhincak
  • cách đây 4 năm

  And in how language you want to have this script? C/C++, Python, Basic?..

  • cách đây 4 năm
 • janporhincak
  janporhincak
  • cách đây 4 năm

  So, if I understand you want from source HTML code remove all values of options, which are in ' "some value" ' form, and write just clear HTML skeleton..

  • cách đây 4 năm
 • amongdota
  amongdota
  • cách đây 4 năm

  #1

  • cách đây 4 năm
 • amongdota
  amongdota
  • cách đây 4 năm

  what do you mean? do you create a contest or project?

  • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!