juandelange Avatar

Các bài tham dự của juandelange

Cho cuộc thi half car wrap design

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi half car wrap design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi half car wrap design
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi half car wrap design
  Bị từ chối
  0 Thích