Halloween Party Flier

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $40
 • Các bài thi đã nhận: 40
 • Người chiến thắng: ashswa

Tóm tắt cuộc thi

We need a flier made to advertise our halloween Dance Parties.

XTREME HALLOWEEN DANCE & JUJITSU PARTY
All of our Recreational classes will have the spooky halloween fun in class October 24th - October 30th! Wear your costumes! We will have fun games, treats, cookie decorating and more!
You don't want to miss it!

The following classes will join the Halloween Fun!
Thursday October 24th
4:15-5 pm Combo Class
4:45-5:45 pm Jujitsu Class
5-5:45 pm Combo Class
5:45-6:30 pm Jujitsu Class

Saturday October 26th
10-10:45 am Combo Class
10:15-11 am Jujitsu Class
11-11:30 am Combo Class
11-12 pm Jujitsu Class

Monday October 28th
4:15-5 pm Combo Class
5-5:30 pm Combo Class
5:30-6:15 pm Combo Class
6-6:30 pm Boys Hip hop Class
6-6:45 pm Combo Class

Tuesday October 29th
9:30-10 am Combo Class
12:30-1 pm Combo Class
1:15-1:45 pm Hip hop Class
6-6:45 pm Combo Class

Wednesday October 30th
4:15-5 pm Combo Class

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Went great. ”

Hình ảnh hồ sơ Xfdc5678, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!