Help me make an HTML Email Newsletter for poMMo

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 7
 • Người thắng cuộc: deemiju

Tóm tắt cuộc thi

I am seeking to create a slick HTML email template to send out to my mailing list that is powered by poMMo. The intent is that the template would be reused on every mailout, simply the content / text would change (which would be done by me). I am happy for a modular template so I can remove, or add sections as required.

Sections include:
- Introduction,
- Featured products
- New Products
- Special (coupon or product),
- Follow us on facebook or our blog

I have attached some documents to assist, specifically
- Screenshot of my website,
- Screenshot of my eBay store,
- Screenshot of an example of a email template that I have received
- Logo design (to base colour scheme examples from)

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!