Honey Love-Collections

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 121

Tóm tắt cuộc thi

My name is Samantha Oliva, and I am starting my own online boutique with my mom. The name of the business will be Honey Love- collections and the name is based off of the verse Proverbs 16:24. My mother and I are strong Christians and we want our faith to be the foundation of our business.. We will be selling Womens clothing and accessories. We are looking for a creative logo that brings out the essence of our online boutique. We are looking for a logo that attracts the women population and gets them excited for our collections. I look forward to seeing what designs you have created! :)

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!