I am looking for a graphic/logo to promote a series of "Talks/Messages"

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 12
 • Người chiến thắng: ryanhortizuela

Tóm tắt cuộc thi

This will be a short contest as we are on tight deadline (1/3/14) to create a graphic/logo to promote a series of messages (see below).

Series Title: "Slow Down"
Subtitle: Taking the crazy out of busy

Big Idea: This is a series of talks about how our lives can get so busy we miss the important things. We need reminders to "Slow Down" and enjoy what is happening now. The graphic will help to brand and promote the series of talks to our audience.

The graphic/logo should be designed to wider than tall (Think the dimensions of a TV screen). It should include the title "Slow Down" prominently and the subtitle "Taking the crazy out of busy" in a less prominent (explanatory) way. The graphic could include just words, or it may include other images.

We are open to colors/creativity, and interpretations of this theme

Deliverables: .JPG and .PSD

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Excellent work! ”

Hình ảnh hồ sơ benfeldott, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!