I need a logo designer

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 202

Tóm tắt cuộc thi

Require new business logo design. Company name “The Digital Detox Box”

The word “The” should not stand out. Detox Box can be two words, or together like DETOXBOX

This is a stylish design company.

Appeal to parents and families of kids that use too much technology devices

Simple, stylish, family friendly, fun.

Don’t want it to look too “techy”. Don’t think of it as a tech company. No science symbols or technology/ digital icons.

I like simple designs. Perhaps a Scandinavian design feel. But open to ideas.

Colours: 1st preference is PINK.
I also like monochrome (black, grey).
Or a soft mint green

Catchphrase/byline: “Off to recharge“

Some words to describe brand;
unplug, reconnect, family time, recharge (the tech and your mind), Put the phones down, get connected, balance, harmony

Maybe the letter O looks like power button (not too obvious).

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!