Freelancer: marihamuneeb
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

White t shirt with mascot & cancer awareness logo

Please share your feedback.

Bài tham dự cuộc thi #3 cho                         I need a t-shirt designer
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • marihamuneeb
  marihamuneeb
  • cách đây 4 tháng

  If you can provide me the png file to your mascot, I can replace it with the one on the shirt.

  • cách đây 4 tháng