i need programmer c++ for chinese microchip HC42

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 2
 • Người chiến thắng: sreckostankovic2

Tóm tắt cuộc thi

I am in need of a skilled C++ programmer with experience working with the HC42 microchip. I am planning to purchase the microchip and require assistance with programming it to perform data processing tasks. While I do not have any existing code or documentation, I can provide relevant resources to aid in the development process. Ideal candidates for this project will have experience with:

- C++ programming language
- HC42 microchip
- Data processing
- Resource utilization and optimization

Please provide examples of previous projects that demonstrate your experience with these skills.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!