DaneilRia Avatar

Các bài tham dự của DaneilRia

Cho cuộc thi Idea for App name and branding (logo)

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Idea for App name and branding (logo)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Idea for App name and branding (logo)
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Idea for App name and branding (logo)
  0 Thích