Illustrate 8 cartoon faces (of same character) with different facial expressions

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $100
  • Các bài thi đã nhận: 9
  • Người chiến thắng: sophialotus

Tóm tắt cuộc thi

- only head needed
- 8 pictures for same cartoon character
- should feel like cooking mama, but please input your creativity to make it different. Avoid copyright issues.
- use facial expressions to express these 8 meanings: 1. I'm happy! 2. I'm serious(but not angry) 3. I'm waiting 4. You're great! 5. Delicious! 6. So lovely! 7. Be careful! 8. Thank you!
- png files without backgrounds

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Very efficient and professional! Would hire again for sure!”

Hình ảnh hồ sơ chunyinmichael, Hong Kong.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • mamem
    mamem
    • cách đây 4 năm

    do you have a style in mind ?
    i mean if only you could attach something that you like or a link of the example

    • cách đây 4 năm
    1. chunyinmichael
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      You may google "cooking mama". I want that style of cartoons.

      • cách đây 4 năm
    2. mamem
      mamem
      • cách đây 4 năm

      thnx

      • cách đây 4 năm
  • nilaabh
    nilaabh
    • cách đây 4 năm

    The character should be ours right? But adhering to cooking mama. Just needed to confirm this.
    Thanks.

    • cách đây 4 năm
  • Spritanium
    Spritanium
    • cách đây 4 năm

    Do you have any preference on what the character should look like, apart from the style?

    Should it be male or female?

    • cách đây 4 năm
    1. chunyinmichael
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      I prefer female.

      • cách đây 4 năm
  • DLS1
    DLS1
    • cách đây 4 năm

    can you seal it please?

    • cách đây 4 năm
  • thuynguyen13
    thuynguyen13
    • cách đây 4 năm

    What view do you want? Font, right, left, 3/4? Or any view I do?

    • cách đây 4 năm
    1. chunyinmichael
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      All front views please.

      • cách đây 4 năm
    2. thuynguyen13
      thuynguyen13
      • cách đây 4 năm

      Thank you very much. I will join in your contest.

      • cách đây 4 năm
  • Herdhi
    Herdhi
    • cách đây 4 năm

    what is the required size?

    • cách đây 4 năm
    1. chunyinmichael
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      1024 X 1024 is ok.

      • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!