Improve my design and create a mockup for an admin web application

 • Trạng thái: Pending
 • Giải thưởng: $110
 • Các bài thi đã nhận: 1
 • Người thắng cuộc: jpvuong

Tóm tắt cuộc thi

Improve on my design and create an Admin application type website mockup using CSS, JS and HTML5.
It should look and feel, fresh, professional and clean.
The layout should be very similar to my example layut, but the colour themes and overall look should be way better.

Please review my layout/design attached.

Design should show things like:
1) username/settings
2) messages alert icon
3) important information line
4) print button
5) side nav bar (minimised by default)
6) search bars
7) text input boxes with dropdown menus/suggestions

Requiring a main index page, with a large hidden window and some support pages/files.

Design should show working examples of:
1) html5 bar charts, from [url removed, login to view]
2) Datagrids from, [url removed, login to view]

All template codes, source codes, example data, must be handed over and must be your own work.
Please ask any questions.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!