iiShaz Avatar

Các bài tham dự của iiShaz

Cho cuộc thi 32077 9 inch wide x 1.25 inch height label design

 1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi 32077  9 inch wide x 1.25 inch height label design
  Graphic Design Bài thi #16 cho 32077  9 inch wide x 1.25 inch height label design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi 32077  9 inch wide x 1.25 inch height label design
  Graphic Design Bài thi #12 cho 32077  9 inch wide x 1.25 inch height label design
  Graphic Design Bài thi #12 cho 32077  9 inch wide x 1.25 inch height label design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi 32077  9 inch wide x 1.25 inch height label design
  Graphic Design Bài thi #11 cho 32077  9 inch wide x 1.25 inch height label design
  Graphic Design Bài thi #11 cho 32077  9 inch wide x 1.25 inch height label design
  Graphic Design Bài thi #11 cho 32077  9 inch wide x 1.25 inch height label design
  Bị từ chối
  0 Thích