Infographic designer for a style guide / drawing skills needed

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: £100
 • Các bài thi đã nhận: 3
 • Người thắng cuộc: twinyel

Tóm tắt cuộc thi

We are loking for a talented graphic designer, who will prepare an infographic for us with a style guide.
- the infographic will cover the whole information on how to wear a kilt and accessories.
A sample on how it should look like is here: [url removed, login to view],mens-style-guide,[url removed, login to view]

We will provide you with all details on the information that needs to be included in this Scottish Highlandwear Style Guide.
We require a sample of your drawing. Partial payments will be made after every part of the infographic made.

The winner will be hired to make a full infographic. Remuneration is negotiable.

***The contest is to make one epizode yourself (choose any) - find the information needed by yourself, draw it and send it to us.***
Some hints for the start:
- [url removed, login to view]
- [url removed, login to view]
- [url removed, login to view]
- [url removed, login to view]
- [url removed, login to view]
- [url removed, login to view]

Parts of the infographic:
1. How to wear a kilt
1a. Kilt belt, Kilt pin, Belt buckle
2. Kilt shirt (ghillie shirt or formal shirt)
2a. cufflinks, tie, bowtie
3. Kilt jacket and vest
4. Kilt shoes (ghillie brogues)
5. Sporran
6. Fly plaid
6a. Plaid brooch
7. Kilt hose (kilt socks)
8. Kilt flashes
9. Sgian dubh / Dirk (Scottish dagger)
10. Glengarry
10a. Feather, Cap badge,

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!