Innovative Logo - NanoMed Solutions

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 415
 • Người chiến thắng: mdshakibhossen69

Tóm tắt cuộc thi

I am seeking a creative, professional designer to craft an innovative logo for NanoMed Solutions, a reliable, high-quality company. Our nanotechnology-based medical therapies target diseases at the molecular level, offering more effective treatments with fewer side effects. From personalized cancer therapies to regenerative medicine, NanoMed is transforming healthcare one nanoparticle at a time.

- Open to all color schemes.
- Embodies sophistication, creativity, and a reliable nature.
- I am open to different logo styles including minimalist, abstract, classic or any unique ideas you may have.
- I want our brand's innovative and professional personality to shine through in this logo design.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“I enjoyed working with Md Shakib H.”

Hình ảnh hồ sơ CharlesSmith23, France.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!