Instagram Marketing campaign (posts and reels) creation

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $55
 • Các bài thi đã nhận: 65
 • Người chiến thắng: Suptechy

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a freelancer to help me create a successful Instagram marketing campaign that will boost my sales. Specifically, I need help with creating engaging posts and reels that will attract potential customers.

https://platinumcloud.tech/career-consultation-services/

Skills and Experience:
- Proven experience in successful Instagram marketing campaigns
- Proficient in content creation and copywriting
- Understanding of effective social media strategies
- Knowledge of targeting specific geographical locations
- Ability to analyze campaign results and make adjustments for maximum impact

Target Audience:
My target audience is specific to geographical location, and I am looking for someone who can tailor the campaign to this audience.

Content Creation:
- I need a mix of both existing content and new content creation to keep the campaign fresh and engaging.
- The content is Posts and Reels on Instagram to increase awareness and engagement. Also, the winner should be experienced increasing exposure and reachability of the posts.
Overall, I am looking for someone who can help me create a successful Instagram marketing campaign that will boost my sales and attract new customers.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • dmnizam
  dmnizam
  • cách đây 3 tháng

  please rate my entry #52

  • cách đây 3 tháng
 • DigitalPlayers
  DigitalPlayers
  • cách đây 3 tháng

  please rate my entry #14

  • cách đây 3 tháng
 • DigitalPlayers
  DigitalPlayers
  • cách đây 3 tháng

  please rate my entry #14

  • cách đây 3 tháng
 • DigitalPlayers
  DigitalPlayers
  • cách đây 3 tháng

  please rate my entry #14

  • cách đây 3 tháng
 • DigitalPlayers
  DigitalPlayers
  • cách đây 3 tháng

  please rate my entry #14

  • cách đây 3 tháng
 • DigitalPlayers
  DigitalPlayers
  • cách đây 3 tháng

  please rate my entry #14

  • cách đây 3 tháng
 • AnnurSyuhada
  AnnurSyuhada
  • cách đây 3 tháng

  please rate my entry #44 . for my study purpose.....please rate. TQ!

  • cách đây 3 tháng
 • affanshaikh26
  affanshaikh26
  • cách đây 3 tháng

  Kindly check entry #33

  • cách đây 3 tháng
 • mdbhauddinnasim
  mdbhauddinnasim
  • cách đây 3 tháng

  kindly check my entry #24 I am providing the best marketing strategy #guaranteed

  • cách đây 3 tháng
 • djsadventure317
  djsadventure317
  • cách đây 3 tháng

  plz check # 25, 26 ,27,28,29,30

  • cách đây 3 tháng
 • affanshaikh26
  affanshaikh26
  • cách đây 3 tháng

  I'm working on your contest, I will submitted after 2-3 days

  • cách đây 3 tháng
 • thesurjo
  thesurjo
  • cách đây 3 tháng

  Another sample of mine:

  https://drive.google.com/file/d/1vq-OIW3Pvbo0jgFUlU-y__lOWCPOBcI0/view?usp=sharing

  • cách đây 3 tháng
 • thesurjo
  thesurjo
  • cách đây 3 tháng

  Here's some editing sample of mine:

  https://drive.google.com/file/d/1tF0QQDc58JyM4aMdf6RPMWJTEUlTHMKU/view?usp=sharing

  • cách đây 3 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!