Freelancer: YassinekKhaled
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

intro outro video - Link for better quality

https://yassine2703blog.wixsite.com/my-site/copy-of-try

Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

 • YassinekKhaled
  YassinekKhaled
  • cách đây 2 tháng

  https://yassine2703blog.wixsite.com/my-site/copy-of-try

  • cách đây 2 tháng
 • YassinekKhaled
  YassinekKhaled
  • cách đây 2 tháng

  I add a video to see how the intro and outro looks like. Link for better quality

  • cách đây 2 tháng