Freelancer: edbryan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

UTC Broker - Landing Page 2

Hi sir, kindly check this. Thanks

Bài tham dự cuộc thi #3 cho landing page design
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • newforex
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  hi ,
  the design is really good but we need you to add a lead capture form , yet without disrupting the design . may be a horizontal form .

  • cách đây 4 năm