Lead Generation Marketing Specialist

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $190
 • Các bài thi đã nhận: 34

Tóm tắt cuộc thi

I'm seeking a marketing specialist who's well-versed in Local Service Ads (LSAs) and Pay-Per-Click (PPC) advertising to help me generate more leads.

Your main responsibilities will include:
- Setting up and optimizing LSA and PPC campaigns to effectively generate leads
- Monitoring and adjusting campaigns to achieve optimal performance
- Providing regular reports on campaign effectiveness and lead generation

The ideal candidate will have:
- Proven experience in setting up and managing successful LSA and PPC campaigns
- Strong analytical skills to interpret data and adjust strategies accordingly
- Excellent understanding of lead generation techniques within LSAs and PPC

I'm looking for someone who can hit the ground running, and who can demonstrate a track record of delivering tangible results in lead generation.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!