Live AndroidTv design

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $50
  • Các bài thi đã nhận: 5
  • Người chiến thắng: barwalrules

Bảng thông báo công khai

  • naseefvk00
    naseefvk00
    • cách đây 9 năm

    pls check my entry

    • cách đây 9 năm
    1. naseefvk00
      naseefvk00
      • cách đây 9 năm

      check this #28, #26 please feedback to private message...

      • cách đây 9 năm
    2. naseefvk00
      naseefvk00
      • cách đây 9 năm

      check this #38, #37, #36

      • cách đây 9 năm
  • lucas0colombo
    lucas0colombo
    • cách đây 9 năm

    Please feedback me for logo #35

    • cách đây 9 năm
  • ruezzz
    ruezzz
    • cách đây 9 năm

    pls check my entry

    • cách đây 9 năm
  • pranavansp
    pranavansp
    • cách đây 9 năm

    Please Review #16

    • cách đây 9 năm
  • pranavansp
    pranavansp
    • cách đây 9 năm

    Wait,I will submit asap! :)

    • cách đây 9 năm
  • aibat13
    aibat13
    • cách đây 9 năm

    sir consider #14, still can manipulate.

    • cách đây 9 năm
  • bhyre1
    bhyre1
    • cách đây 9 năm

    Please let me know what you think about #1 thanks

    • cách đây 9 năm
    1. sherifabdalla78
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 9 năm

      not satisfied as this logos are easy to design,i can even design better than this my self,i need something new

      • cách đây 9 năm
  • mehulgolania005
    mehulgolania005
    • cách đây 9 năm

    u like any of this please give some feedback

    • cách đây 9 năm
    1. sherifabdalla78
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 9 năm

      not satisfied as this logos are easy to design,i can even design better than this my self,i need something new

      • cách đây 9 năm
  • mehulgolania005
    mehulgolania005
    • cách đây 9 năm

    please give us feedback. so we can work more on it.

    • cách đây 9 năm

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!