dannycajas96 Avatar

Các bài tham dự của dannycajas96

Cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs

 1. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #22 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #22 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #22 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #22 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #22 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #22 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #22 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #22 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #8 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #8 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #8 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #8 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích