Freelancer: jose100685
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Slip brake

This is a slip brake ,when you slip the brake to the front of tongs it Will be looked,when you slip to the back of the tongs it Will be unlooked


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      16
                     cho                       Locking mechanism Design for a pair of tongs
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

 • gent88
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Sorry, this design is much too complicated and too intrusive in altering the good simple look of this pair of tongs.

  • cách đây 3 tháng