LOGO 33333

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $13
 • Các bài thi đã nhận: 58
 • Người chiến thắng: siddiquizubair82

Tóm tắt cuộc thi

lvlandscapers.com

Words to be in logo>>> LAS VEGAS LANDSCAPERS

Domain to be in logo lvlandscapers.com Usually Smaller and at bottom of design.

Small TM to be placed bottom right usually.

NOTE: This is a LOGO that has to do with landscaping and gardening. TREES PLANTS BUSHES ETC. Don’t add these words just for description.


Project Title: LOGO 33333

Description:
I am looking for a talented designer to create a logo for my brand. The logo will be used for branding purposes and should have a modern style. I am open to any color scheme for the logo, so feel free to be creative.

Skills and Experience:
- Strong graphic design skills
- Experience in creating modern and sleek logos
- Ability to work with different color schemes
- Understanding of branding and marketing principles

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Well done extremely diligent on completing changes on graphic art work.”

Hình ảnh hồ sơ Panhof101, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!