logo and branding

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $51
 • Các bài thi đã nhận: 373
 • Người chiến thắng: evloxxstd

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a talented designer to create a logo and branding for my company, Leadership Tracker.

Specific colors and design elements have already been decided upon, and I am seeking someone who can bring my vision to life.

The intended message and feeling that I want to convey through the logo and branding is professionalism and trust.

Ideal skills and experience for this job include:
- Strong graphic design skills
- Experience in creating logos and branding
- Ability to convey professionalism and trust through design
- Attention to detail
- Ability to understand and execute on specific color and design element requirements.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great! Efficient and thorough”

Hình ảnh hồ sơ BechMoen, Norway.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!