Logo and creative design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: ₹500
 • Các bài thi đã nhận: 75
 • Người chiến thắng: freesalma35

Tóm tắt cuộc thi

Logo and Creative Design for a New Services Brand

- I am looking for a talented designer to create a logo and provide creative design options for my new services brand.
- I am open to suggestions for colors and design elements, allowing the designer to showcase their creativity.
- The nature of my business is services, and I want a logo that reflects the professionalism and quality of my offerings.
- There is no existing branding or designs that the logo should align with, giving the designer the freedom to come up with fresh and innovative designs.
- Ideal skills and experience for this project include a strong portfolio of logo and creative design work, the ability to understand and visually represent the essence of a services brand, and a keen eye for color and typography.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“She has good and bright future”

Hình ảnh hồ sơ faruk3120, Bangladesh.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • anisurrahmanttc
  anisurrahmanttc
  • cách đây 2 tháng

  Sir, please check my entry #75 , 76, 77, 78, 79 & 80

  • cách đây 2 tháng
 • Rafiqul678
  Rafiqul678
  • cách đây 2 tháng

  Hello there! I really appreciate if you can give a rating for my design #74 .

  • cách đây 2 tháng
 • nurulainsaffe
  nurulainsaffe
  • cách đây 3 tháng

  Hello there! I really appreciate if you can give a rating for my design #15 for my assignment purpose. Thank you and have a good day ahead!

  • cách đây 3 tháng
 • raufjanabg
  raufjanabg
  • cách đây 3 tháng

  hi sir plz tell us about your services which type of services you provide?

  • cách đây 3 tháng

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!