Logo and favicon

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €50
 • Các bài thi đã nhận: 5
 • Người chiến thắng: geniousrabbani

Tóm tắt cuộc thi

Hello guys,

I need a logo and a favicon for my new website : www.france-betting.fr

The website will be about sportsbetting for the french market.
The website is actually under construction.

No restrictions regarding the logo and the colors. Of course, as it will be for the french market, it could be good to use the three french flat color but it's not mandatory.

Please, do not use any background on your presentation. If you use a background to present the logo, then it must be provided.

Thank you all in adavnace for your job, and do not hesitate to contact me if you have any further questions.

IMPORTANT : please, don't forget the request is for 1 logo + 1 favicon (not only the logo)

Regards

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Very good job. Thank you very much !”

Hình ảnh hồ sơ vincefrench, France.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • mdshuvoahmed75
  mdshuvoahmed75
  • cách đây 3 tuần

  Please check my entry #421

  • cách đây 3 tuần
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 3 tuần

  #420 new idea

  • cách đây 3 tuần
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 3 tuần

  logo with favicon #419

  • cách đây 3 tuần
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 3 tuần

  must check #419

  • cách đây 3 tuần
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 3 tuần

  you must check #419 this can be used as logo and favicon

  • cách đây 3 tuần
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 4 tuần

  #419 you must check it

  • cách đây 4 tuần
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 4 tuần

  new #420

  • cách đây 4 tuần
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 4 tuần

  #419 must check it

  • cách đây 4 tuần
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 4 tuần

  #419 please check both logo and favicon

  • cách đây 4 tuần
 • DesignerSami11
  DesignerSami11
  • cách đây 4 tuần

  #414 by can you check

  • cách đây 4 tuần
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 1 tháng

  #411 please check it new idea if you like it provide me your feedback so that we can make it perfect

  • cách đây 1 tháng
 • Nasirali887766
  Nasirali887766
  • cách đây 1 tháng

  check #408

  • cách đây 1 tháng
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 1 tháng

  please check it #407

  • cách đây 1 tháng
 • DesignerSami11
  DesignerSami11
  • cách đây 1 tháng

  #397

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #394

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #394

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #394

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #394

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #394

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #394

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #394

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #394

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #394

  • cách đây 1 tháng
 • ojufabegumbd
  ojufabegumbd
  • cách đây 1 tháng

  check please # 390 # 391

  • cách đây 1 tháng
 • ojufabegumbd
  ojufabegumbd
  • cách đây 1 tháng

  check please # 387 # 388

  • cách đây 1 tháng
 • bijoy1842
  bijoy1842
  • cách đây 1 tháng

  Hello sir, please check #382 #383 #384 #385 #386 .Hope you like .thanks

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  check please #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • ritikg9540
  ritikg9540
  • cách đây 1 tháng

  Feedback please #359, #362, #363, #371, #373, #374, #375

  • cách đây 1 tháng
 • geniousrabbani
  geniousrabbani
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #369

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366 #365 #360

  • cách đây 1 tháng
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 1 tháng

  letter F letter B france flag color #302

  • cách đây 1 tháng
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 1 tháng

  please check it we can use this logo as a favicon#302

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366#365#360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366#365#360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366#365#360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366#365#360

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 1 tháng

  #366#365#360

  • cách đây 1 tháng
 • DesignerSami11
  DesignerSami11
  • cách đây 1 tháng

  33

  • cách đây 1 tháng
 • Alaminstudio
  Alaminstudio
  • cách đây 1 tháng

  please check #272 #273 #274

  • cách đây 1 tháng
 • bijoy1842
  bijoy1842
  • cách đây 1 tháng

  kindly check #316 .this logo is made base on betting section.So i think that you will like this one .Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • mbilalanwal123
  mbilalanwal123
  • cách đây 1 tháng

  #302 much better please check it

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!