megdesign12 Avatar

Các bài tham dự của megdesign12

Cho cuộc thi logo creation

 1. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi logo creation
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi logo creation
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi logo creation
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi logo creation
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi logo creation
  Đã rút